מחירון

מבוטח יקר    

החל מ 1/6/2013 סוכנותנו תגבה תשלום בגין חלק מהשירותים אנו מעניקים ללקוחותינו.

עקב עליה מתמשכת בעלויות העבודה של סוכנויות הביטוח, עלית מדד המחירים לצרכן , עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות כרוכה בעלייה ניכרת בהוצאות התפעול של המשרד. לאור האמור לעיל אני נאלץ לגבות דמי טיפול כהשתתפות בהוצאות במתן השירותים המפורטים מטה.

לקוחות רשאים וזכאים לקבל חלק משירותים אלו ישירות מחברות הביטוח. סוג שירות המסומן באפור בתוף הטבלה ניתן לקבל ישירות ממוקדי שירות הלקוחות של חברות הביטוח ללא כל עלות.

דמי השירות ייגבו באמצעות כרטיס האשראי שלכם

לקוחות בעלי 3 ביטוחים בענפים שונים יקבלו הנחה שבים 50% ועד ביטול מוחלט של העלות

ביטוח חיים

קבלת פוליסה לטיפולנו – מינוי סוכן

220 ₪

בדיקה וניתוח תיק ביטוח

500 ₪

שדרוגים ושינויים בפוליסה קיימת

60 ₪

פדיון פוליסה

150 ₪

אישורים: הנפקה ומשלוח אישורי מס, תחזית גביה וכדומה

60 ₪ לכל חברת ביטוח

העתקי פוליסה כולל משלוח

75 ₪

הלוואה מפוליסה או קופת גמל

150 ₪

שיעבוד פוליסה קיימת לטובת בנק או אחר כתוספת לפוליסה קיימת

60 ₪

תביעה בביטוח בריאות (כולל מעקב וניהול יומן תביעה)  לתביעה ח"פ

50 ש"ח

תביעה בביטוח חיים חד פעמית

200 ₪

תביעה מתמשכת בביטוח חיים (חידוש תביעה או המשך תשלומים)

100 ₪

טיפול בפוליסות שלא נרכשו דרכנו

500 ₪

ביטוח אלמנטארי

הצעת מחיר לביטוח רכב או דירה (דמי הטיפול יוחזרו במידה והביטוח ייערך דרכנו)

60 ₪

הצעה לביטוח עסק (דמי הטיפול יוחזרו במידה והביטוח ייערך דרכנו)

180 ₪

הצעה לביטוח חבויות (דמי הטיפול יוחזרו במידה והביטוח ייערך דרכנו

180 ₪

העתק תעודת חובה – הנפקת העתק תעודת כולל משלוח בדואר או בפקס ומייל

36 ₪ (לא כולל תשלום על התעודה עצמה לחברת הביטוח

העתק פוליסה  כולל משלוח בדואר או בפקס

50 ₪

אישור העדר תביעות

50 ₪

תביעה כנגד צד ג' כולל ריכוז המסמכים ומסירתם ללקוח לטיפולו

80 ₪

טיפול מלא מול חברת ביטוח של צד ג' כולל מעקב וניהול יומן תביעה

360 ₪

אישור קיום ביטוחים (כולל מעקב ומשלוח)

100 ₪

שיעבוד פוליסה קיימת לטובת בנק או אחר

60 ₪

טיפול בתביעה לפוליסה שלא נרכשה דרכנו לא כולל טיפול משפטי

1500 ₪

 למצען הסר ספק משרדנו איננו מטפל בתביעות משפטיות בבתי משפט והכנת החומר לכך. לצורך תביעה משפטית יש לפנות לעו"ד .

המחירים אינם כוללים מע"מ