ביטוח עסקים

 בעלי עסקים משקיעים משאבים מרובים בפיתוחם והצלחתם, ובתוך כך נתונים לסיכונים העלולים לפגוע באופן מהותי בתפקודם ואף בקיומם. מכיוון שלכל עסק מאפיינים ייחודיים מבחינת תכולה, שווי, מבנים ופעילות, נתפרת ביחד עם בעליו הפוליסה המתאימה ביותר לצרכיו. לאייל אלמוגי ביטוחים ניסיון רב בעבודה מול עסקים קטנים וגדולים כאחד, והינה אמונה על התאמה מדויקת ופרטנית של הפוליסה הנדרשת תוך התחשבות בעלויותיה ובתמורות עתידיות.

בדרך כלל כולל ביטוח עסקים מרכיב ראשי של מבנה ותכולה, המשפה את המבוטח מפני נזקים והרס של מתחמים וציודים בנסיבות שונות. מרכיב נוסף מתייחס למקרים ספציפיים כמו ביטוח כספים, צד ג', חבות מעבידים ואחריות מקצועית. יש לציין כי המבוטח הינו שותף מלא לעבודת הכנת הפוליסה, ויכול לקבוע את גבולות האחריות והשתתפות העצמית, המתבטאות בעלות הביטוח.