ביטוח חיים

מטרתו המרכזית של ביטוח חיים הינה לשפות את משפחתו של המבוטח כנגד אובדן הכנסתו והוצאות נוספות, אשר ייגרמו עקב פטירתו המוקדמת. מדובר בביטוח בעל חשיבות מרובה לניהול סיכונים משפחתי, המקנה ביטחון כי אף במקרה החמור ביותר ימשיכו ליהנות בני המשפחה מרמת החיים אליה הורגלו. כמו כן, רכישת ביטוח חיים מהווה תנאי בסיסי לקבלת משכנתא בבנק, אך הוא אינו מחליף את ביטוח החיים הרגיל. יש לציין כי לרוב מחושב גובה הביטוח כמכפלה של 120 משכורות חודשיות, ואינו כולל סכום ביטוח עבור ילדי המטופל או מקרה מוות המבוטח עבור המשכנתא.