ביטוח דירה

ביטוח דירה נערך על פי פוליסה תקנית המתחלקת לשני סוגים:

ביטוח מבנה – מטרתו לכסות את המבוטח במקרים בהם נגרם נזק למבנה עצמו או לחלקים הצמודים אליו. נזקים אלו העשויים להיגרם על ידי בעלי המבנה עצמם, צד שלישי או כוח עליון, מתבטאים בפגיעה ישירה ובהוצאות עקיפות כמו על שיפוצים או אובדן שכר דירה. יש לציין כי ביטוח המבנה מחושב לפי עלות הבנייה למטר רבוע, כאשר שטח הדירה כולל גם את השטחים המשותפים.


ביטוח תכולה – נועד לכסות במקרים של נזק לפריטים המצויים במבנה או גניבתם, כדוגמת מחשבים ניידים, תכשיטים ואוספים שונים. הביטוח עצמו נערך בהתאם להצהרת המבוטח כשמומלץ לערוך סקר תכולה מקצועי לפני רכישת הפוליסה, וכן אחת ל- 4-5 שנים. זאת בנוסף על עדכון הסוכנות באשר לדברי ערך חדשים על מנת לשמור על ערכי ביטוח עדכניים ונכונים.
בנוסף, ניתן ורצוי לבטח את שווי הקרקע בדירה הנמצאת בבניין משותף, על מנת למנוע פגיעה עקב הרס למבנה מסיבות שאינן תלויות במבוטח. במקרים אלו החברה המבטחת קונה את זכויות המבוטח לפי סכום הפוליסה או הערכת שמאי.
יש לציין כי שני סוגי הביטוחים שלעיל כוללים סעיפים אוטומאטיים כגון נזקי מים, רעידות אדמה, צד ג' וחבות מעבידים. למרות שניתן להורידם על ידי מילוי טופס ייעודי אנו ממליצים להשאירם.